Materiały pomocne dla dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Dla nauczycieli

Materiał przedstawia propozycję:
  • konstrukcji regulaminu,
  • przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych efektów pracy nauczycieli w związku z potrzebami uczniów danej szkoły),
  • sposobu wykorzystania wskaźników do określenia poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.
Zob. Przykładowe wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Autor: BP Tarnobrzeg