Przegląd prasy pedagogicznej - luty

Dla nauczycieli

Dziecko w kryzysie // Dyrektor Szkoły. – 2022, nr 2, s. 64- 85
W rubryce „Niezbędnik dyrektora – Dziecko w kryzysie” znajdziemy szereg artykułów poświęconych problemom psychicznym u dzieci, pomocy psychologicznej uczniowi w kryzysie oraz omówienie aspektów prawnych pomocy uczniowi.
Redaktorka naczelna „Dyrektora Szkoły” Małgorzata Pomianowska rozmawia z Piotrem Dziduchem, lekarzem psychiatrą z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii o tym, jak pandemia wpłynęła na samopoczucie najmłodszych, co powinno niepokoić nauczycieli w zachowaniu uczniów, jakie są przyczyny i objawy zaburzeń psychicznych, jak przebiega proces diagnozy i leczenia oraz co mogą zrobić rodzice i nauczyciele, by zadbać o dobrostan psychiczny dzieci.
W kolejnym artykule Michał Łyszczarz wyjaśnia, jakie są kompetencje dyrektora w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jak radzić sobie z sytuacją, gdy dziecko wykazuje zachowania dające podstawy sądzić, że powinno zostać objęte specjalistycznym wsparciem.
Kluczową rolę w ocenie, czy uczeń może potrzebować wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, odgrywa nauczyciel, który jako pierwszy ma szansę dostrzec niepokojące symptomy. Nie będąc jednak psychologiem, potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Warto więc, żeby wiedział, na jaką pomoc i z czyjej strony może liczyć. Tę kwestię opisuje Cezary Atelak w artykule „Psychologiczne wsparcie dla szkół”.
 
Hip – hop w szkole / Przemysław Kaca // Biblioteka w szkole.- 2022, nr 2, s. 6 -14            
Hip-hop jest obecnie najpopularniejszym gatunkiem muzycznym. Utwory hip-hopowe osiągają setki milionów odtworzeń, są ważnym czynnikiem wpływającym na postawy i poglądy młodych ludzi, wyrażają ich emocje, pokazują problemy. Szkoła powinna nie tylko dostrzegać, ale również wykorzystywać edukacyjnie i wychowawczo to zainteresowanie. Jak twierdzi autor artykułu, nauczyciele i wychowawcy, którzy chcą być blisko swoich podopiecznych, powinni poznać świat, w którym żyje młodzież, i częściej wykorzystywać popularność i wpływy hip-hopu w swoich działaniach.
Hip – hop odgrywa znaczącą rolę  w kształtowaniu postaw współczesnego młodego pokolenia, jest głosem buntu i protestu przeciwko zastanej rzeczywistości, materializmowi i stereotypom. Przemysław Kaca podaje przykładowe działania, które nauczyciel może wykorzystać na lekcjach, poleca utwory hip-hopowe do interpretacji z uczniami oraz daje praktyczne rady dotyczące hip-hopu np. jak podejść do hip-hopu bez uprzedzeń.
 
Zdrowe łapy / Aneta Kunowska // Cogito.- 2022, nr 2, s. 16 – 17
„Zdrowe łapy” to inicjatywa stworzona przez licealistów z I LO im. gen J.H. Dąbrowskiego w Kutnie. Młodzi ludzie uświadamiają innych, uczą i doradzają jak dbać o zwierzęta, a wszystko to robią z wysoką kulturą, bez krzyku, krytyki i hejtu. Najbardziej zależy im na poprawie komforty życia zwierząt: szczególną uwagę zwracają na pokarm, profilaktykę weterynaryjna, kastrację oraz sterylizację. Marzą o tym, aby Polska stała się krajem, w którym nie istnieje problem bezdomności zwierząt, jak np. Holandia.
Jeśli ktoś pragnie pomóc psiakom i kotkom w swojej okolicy a nie wie jak, może się zainspirować młodymi ludźmi z Kutna.

Autor: BP Tarnobrzeg