Przegląd prasy pedagogicznej - styczeń 2022

Dla nauczycieli

Przedszkola dookoła świata - Hiszpania / Agnieszka Wentrych // Bliżej Przedszkola. - 2022, nr 1, s. 33-35.
O swoich doświadczeniach i przemyśleniach dotyczących pracy z najmłodszymi klasami w hiszpańskiej szkole opowiada Marta Ozga, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, która swoją pracę zawodową zaczęła w Madrycie.
Hiszpańska szkoła jest wyjątkowa, ponieważ dzieci przez wszystkie etapy nauki przechodzą w tej samej grupie, w tym samym miejscu.
W Hiszpanii żłobek trwa do trzeciego roku życia. Choć rodzice starają się, aby zostać z dziećmi jak najdłużej, to standardem jest oddawanie dziecka pod opiekę żłobka od czwartego-szóstego miesiąca życia. Kiedy dzieci skończą trzy lata idą do szkoły. Pierwszy etap szkoły
w Hiszpanii, odpowiadający polskiemu przedszkolu, obejmuje dzieci między trzecim a szóstym rokiem życia. Potem mamy cztery klasy gimnazjum, a na koniec liceum albo szkołę zawodową. Wszystko w jednym budynku.
Relacja nauczyciel dziecko  w Hiszpanii jest wyjątkowa. Małe dzieci przyprowadzane do żłobków i szkół wprost z objęć rodziców wciąż potrzebują ciepła i czułości. Te potrzeby zaspakaja nauczyciel. Przekłada się to również na relację nauczyciel – rodzic. Rodzice bardzo cenią nauczyciela wczesnoszkolnego i szanują jego pracę. Wiedzą, jak ważną osobą jest on w życiu ich dziecka, staje się w pewnym sensie członkiem tej rodziny.  
 
Fantastyka jako wyzwanie – jak dzięki fantastyce urozmaicić lekcje języka polskiego / Barbara Matusiak // Polonistyka.- 2021, nr 6, s. 9-17             
Czy elementy fantastyki np. w lekturach mogą urozmaicać lekcje języka polskiego? W podstawie programowej podpowiedzi jest niestety niewiele. Artykuł podpowiada sposoby na przemycenie treści fantastycznych w taki sposób, aby uczniowie chętniej angażowali się w zajęcia.
Na początku autorka przypomina tytuły lektur z gatunku fantasy, science fiction oraz zawierające watki fantastyczne w podstawówce i w szkole ponadpodstawowej oraz definiuje termin „fantastyka”- jako szczególne ukształtowanie świata przedstawionego, które polega na wprowadzeniu do niego zjawisk, postaci i wydarzeń powszechnie uznawanych za sprzeczne z naturalnym porządkiem rzeczywistości.
Warto na zajęciach wykorzystać malarstwo jako wizualną formę dzieła fantasy. Można na podstawie różnych wizji artystycznych zawierających wątki fantastyczne porozmawiać o toposach, do jakich nawiązują dzieła, poprosić o odczytanie cech konwencji fantastycznej czy po prostu wskazanie tego, co młodzież uważa za wątki fantastyczne i określenie ich elementarnych funkcji.
Autorka artykułu stwierdza, że mamy w kanonie lekturowym sporo pozycji, które zawierają watki fantastyczne. Jednak aby je funkcjonalnie wskazać i omówić, potrzebujemy dziś różnego rodzaju odniesień, np. do innych tekstów kultury, takich jak malarstwo, film, komiks, gra komputerowa. Trzeba także szukać tekstów współczesnych, by za ich pomocą objaśniać klasyczną fantastykę i pokazać połączenia z tym, co odległe w czasie.
 
Diagnozowanie mutyzmu wybiórczego / Edyta Gonczar // Wychowawca.- 2022, nr 1, s. 5 – 8
Numer styczniowy „Wychowawcy” poświęcony został problemowi mutyzmu wybiórczego. Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe, który coraz częściej spotyka się u uczniów. Osoba nim dotknięta mówi płynnie i swobodnie w sytuacjach, w których czuje się bezpiecznie, a milczy lub mówi cicho albo tylko pojedyncze słowa w innych sytuacjach społecznych, w których odczuwa lęk, np. w szkole. Dziecko z mutyzmem wybiórczym potrafi mówić adekwatnie do wieku i chce mówić, ale – mimo to – nie jest w stanie.
Jak można pomóc uczniowi, który dotknięty jest mutyzmem? Jak rodzice mogą wspierać proces terapeutyczny? Na te i inne pytania odpowiadają eksperci – terapeuci, pedagodzy, rodzice dzieci dotkniętych tym problemem.
W numerze znajdują się także scenariusze lekcji wychowawczych o mutyzmie wybiórczym oraz „Mutyzm wybiórczy – bibliografia w wyborze”.
 

Autor: BP Tarnobrzeg