Stopnie awansu zawodowego nauczycieli – projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji

Dla nauczycieli
Sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym, zakresu wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – to najważniejsze regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia MEN skierowanego do konsultacji publicznych.

Zob. szczegóły  Projektu Rozporządzenia

Autor: BP