"Psie troski..."

Dla uczniów

Pisarz przekazał najmłodszym trzy istotne spostrzeżenia, które posłużyły mu podczas pisania tej książki:

· zwierzęta są naszą rodziną,

· zwierzęta to nie przedmiot ani rzecz,

· zwierzęta mówią swoim językiem.

Poinformował, iż z badań wynika:

- "W Polsce żyje 11 mln psów, z czego 6 mln mieszka u swoich właścicieli,

- 5 mln psów w naszym kraju jest bezdomnych i mogą one cierpieć na chorobę sierocą,

- Pies przywiązuje się najczęściej na całe życie do swoich właścicieli, daje swą bezwarunkową miłość i wierność..."

 Podkreślił, że spostrzeżenia te są istostne  dla każdego kto miał lub ma swojego psa. 

Autor: PBW Tarnobrzeg