Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna

Elektroniczna BP

Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP funkcjonujący w ramach Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich stanowi ogólnokrajową edukacyjną platformę cyfrową bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych oraz kadry zarządzającej tymi placówkami.
Jest miejscem integracji środowiska bibliotekarzy, wspierania ich w pracy zawodowej, wymiany doświadczeń, dostarczania wiedzy służącej doskonaleniu, samokształceniu i ustawicznemu podnoszeniu poziomu umiejętności. Serwis skupia także całokształt informacji dotyczących funkcjonowania bibliotek pedagogicznych.

Podstawowe zadania serwisu to:
  • dostarczanie wiedzy fachowej (przez publikacje elektroniczne) oraz porad i informacji bieżącej niezbędnej w pracy zawodowej bibliotekarzy,
  • gromadzenie i usprawnienie obiegu informacji zawodowej, wspomagającej pracę bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych,
  • upowszechnienie nowoczesnych standardów pracy bibliotecznej,
  • podnoszenie poziomu edukacji kadr placówek bibliotecznych ,
  • rekomendowanie nowych metod zarządzania bibliotekami pedagogicznymi,
  • wzmacnianie roli bibliotek pedagogicznych jako centrów informacji edukacyjnej.
Portal dostępny:   Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP

Autor: BP Tarnobrzeg