100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

Kalendarium

"Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro,
jakim jest wolna Ojczyzna”  /Jan Paweł II/

Biblioteka włączając się w obchody STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
zorganizowała pięciodniowe (13.11- 19.11. 2018 r.) seminarium pod hasłem „KU WIELKIEJ POLSCE”.
Autor: BP Tarnobrzeg