Dzień Edukacji Narodowej

Kalendarium

"Kluczem do edukacji jest przeżycie piękna" /Friedrich von Schiller/


Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej 14 października.

Autor: BP Tarnobrzeg