SPOTKANIE ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

Kalendarium

Warsztaty nt. "Jak przeciwdziałać stresowi i wypaleniu zawodowemu" - prowadząca B. Andrychowicz

Autor: BP Tarnobrzeg