Wieczór wspomnień poświęcony pamięci Kazimierza Wiszniowskiego

Kalendarium

„Człowieka nie można przymusić ani do piękna,
ani i do poezji. Można jednak w człowieku obudzić pragnienie…” /K.Wiszniowski/


Autor: S. D-B