„Wsparcie szkoły w kształtowaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności” - konferencja

Kalendarium

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na konferencję „Wsparcie szkoły w kształtowaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności” pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty
27 listopada 2018 r.

Autor: BP Tarnobrzeg