Odkrywając potencjał współpracy - podsumowanie konferencji

Konferencje

30 maja 2023 r. gościliśmy w naszej Bibliotece dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych na konferencji „Współpraca szkoły z sądami”. Pełna sala słuchaczy może świadczyć, że temat konferencji jest niezwykle ważny a problem niestety, bardzo aktualny i obecny w szkołach i placówkach oświatowych.  

Konferencję otworzyła dyrektorka biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu Anna Żarów, która powitała zaproszonych gości i uczestników konferencji a następnie zachęciła do korzystania z oferty Biblioteki omawiając krótko e-usługi.  Następnie głoś zabrał Ziemowit Czech – sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Pan sędzia omówił przepisy prawa oświatowego i przepisy dotyczące władzy rodzicielskiej a także jak powinna wyglądać współpraca nauczycieli, rodziców z sądem opiekuńczym.  

Kolejno głos zabrała Anna Nowak – kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Podkreśliła, jak ważna jest szybka reakcja na zgłaszany problem. Pani Kuratorka podziękowała Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej za bardzo dobrze układającą się współpracę. Na zakończenie konferencji psycholożka z Poradni Psychologiczno – Pedagocznej w Tarnobrzegu Ewa Bienat wygłosiła wykład na temat przemocy. W trakcie konferencji padło bardzo dużo pytań co pokazuje na jak wiele problemów natykają się nauczyciele i pedagodzy w swojej codziennej pracy.  

Autor: BP Tarnobrzeg