Tydzień Historyczny „KU WIELKIEJ POLSCE” ...

Konferencje

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu wspólnie z Klubem Inteligencji Katolickiej zorganizowała w dniach 13.11 - 19.11. 2018 r., Tydzień Historyczny – pod hasłem „KU WIELKIEJ POLSCE”. Przedsięwzięcie to miało na celu uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, której na imię Polska. Należy podkreślić, że 11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę Europy.
W tym roku program  VI edycji Tygodnia Historycznego był wyjątkowo różnorodny, zawierał ciekawe prelekcje jak też wystawy zbieżne z tematyką przedsięwzięcia.
Najogólniej można powiedzieć, że pierwszy dzień był wypełniony muzyką, a mianowicie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu zaszczycili uczestników wspaniałym występem poetycko- muzycznym  „Kochana Polsko” , recytując wiersze i śpiewając  znane pieśni patriotyczne oraz Hymn Polski.  Kolejny prelegent tego wieczoru Dariusz Bożek, w tonie „wysublimowanego klimatu muzycznego” przybliżył znanych twórców artystów z lat międzywojennych.
W następnych dniach  znani tarnobrzescy historycy zaprezentowali zagadnienia:
  •  Tarnobrzeg jakiego nie znamy – Waldemar Stępak
  • „Tarnobrzeg i okolice w grafice” – Grzegorz Gerba
  • Zasłużeni na wieczną wdzięczność i pamięć – od naczelnika Kościuszki do naczelnika Piłsudskiego” – Jan Grandys
  •  „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego jako powieść – Grzegorz Kociuba
  • „Republika Tarnobrzeska”  - przeszkoda w drodze ku niepodległości  – Tadeusz Zych.
W wymienionych  prelekcjach przestawiono bohaterskie czyny i niezłomne działania naszych przodków, dla których  sprawy ojczyzny były najwyższą wartością. Pokazano  wielki trud i  waleczną drogę do odzyskania niepodległości jaką kroczył wówczas  Józef Piłsudski , który został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, a przebywające na naszych ziemiach oddziały obcych żołnierzy, zaczęły się z nich wycofywać.  Dzięki tym osiągnięciom ponownie mogliśmy zacząć się cieszyć ze swojego własnego domu – Polski, która przez wiele lat zawłaszczona była przez Rosję, Prusy i Austrię.  Sprawy niepodległości leżały głęboko  na sercu wszystkim, którzy czuli się Polakami.  Tak też powieść „Przedwiośnie”  Stefana Żeromskiego ukazuje losy narodu polskiego w przełomowym momencie tuż po odzyskaniu niepodległości. Jest powieścią zaangażowaną w politykę i sprawy społeczne.
Przedsięwzięciu towarzyszyły wystawy:
  • "Tarnobrzeg i okolice” –  ekspozycja licząca 10 grafik o pejzażu, krajobrazie, bryle, przestrzeni i pamięci - autorstwa Grzegorza Gerby. 
  • „Zasłużeni na wieczną wieczność i pamięć narodu” – płaskorzeźby autorstwa Jana Grandysa, z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
Kolekcja obejmuje 23 postacie z okresu 123 lat niewoli, od Tadeusza Kościuszki – Naczelnika Narodu, do marszałka Józefa Piłsudskiego – Naczelnika Państwa. Ideą autora wystawy jest przypomnienie najwybitniejszych osobistości, którzy położyli wielkie zasługi dla podtrzymania programu walki „co nam obca przemoc wzięła, szabla odbierzemy”, tożsamości narodowej w walce z rusyfikacją, germanizacją narodu, wiernych słowom Mazurka Dąbrowskiego – „Jeszcze Polska nie zginęła , kiedy my żyjemy”. Prezentowani bohaterowie, to zaledwie garstka spośród tysięcy  znanych i nieznanych patriotów tak powiedział autor wystawy.
Zgodnie z tematyką spotkania zostały przygotowane ekspozycje zbiorów oraz zestawienie bibliograficzne.

Kończąc relacje z przebiegu Tygodnia Historycznego, nie można pominąć tak istotnej a zarazem smutnej informacji,  że  17 listopada 2018 r. odszedł na zawsze Kazimierz Wiszniowski współorganizator i inicjator tego przedsięwzięcia. Jako prezes Klubu Inteligencji Katolickiej wspólnie z biblioteką organizował wszystkie edycje obchodów Narodowego Święta Niepodległości, ponieważ tradycje i pamięć o przeszłości leżały mu głęboko na sercu.

Autor: BP Tarnobrzeg