„Uczyć z pasją” - relacja z konferencji

Konferencje

23 lutego 2018 r. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zorganizowała dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej konferencję zatytułowaną „Uczyć z pasją”.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty.
Mottem przewodnim konferencji było zaprezentowanie „pasji jako siły sprawczej naszego działania, czyli żyć z pasją i mądrze kierować własnymi emocjami”.   
Tematem rozpoczynającym konferencję było wyjaśnienie przez psycholog Bożenę Andrychowicz  kluczowych zagadnień z zakresu wychowania jakimi powinni kierować się rodzice, wychowawcy  i nauczyciele. Wychowując nasze dzieci musimy  mieć na uwadze hierarchię potrzeb: samorealizacja, szacunek, przynależność,  bezpieczeństwo oraz potrzeby fizjologiczne (sen, odżywianie itp.).  Podkreśliła, że dzieci wychowane w atmosferze bliskich związków z rodzicami są o wiele lepiej przygotowane do współżycia z ludźmi w dorosłym życiu. Dziecko wraz z swoim rozwojem przyswaja także rozmaite wartości i normy społeczne.
Kolejną prelegentką była  Karolina Turek , nauczycielka wychowania przedszkolnego i autorka książek: „ Nauczycielka przedszkola”,  „Fragmenty z życia”. W przystępny i empatyczny  sposób zaprezentowała pracę dydaktyczno-wychowawczą z naszymi najmłodszymi. Posłużyła się wieloma przykładami z pracy, które  zamieściła w swoich publikacjach. Pokazała, że nauczycielka przedszkola może mądrze i skutecznie przemienić otaczającą nas świat w zrozumiały i przyjazny dla małego dziecka. Następnie Jolanta Czulińska   z Poradni Pedagogiczno-Psychologiczna w Tarnobrzegu  omówiła program rozwijający predyspozycje do twórczego myślenia w wieku 5-6 lat. Zwróciła uwagę, że każde dziecko jest inne i  program ten nie jest dla wszystkich naszych pociech.
Zasugerowała. iż kreatywna i odkrywcza aktywność dziecka przeważnie prowadzi do tworzenia i odkrywania pożytecznych dla niego nowości, ogarniając całą osobowość – zarówno sferę emocjonalną, poznawczą oraz sprawczą. Dlatego też jeśli one same zostaną zaangażowane w proces zdobywania wiedzy, osiągają lepsze wyniki, gdyż wykorzystują swój potencjał twórczy.
W kolejnych rozważaniach Martyna Pawłowska - edukator, zaprezentowała innowacyjną metodę tak zwaną „ pozytywna dyscyplina” wspierająca pracę nauczycieli i rozwój ważnych umiejętności życiowych uczniów. 
Zaznaczyła, że dzięki „pozytywnej dyscyplinie” nauczyciele potrafią wykorzystać swoje życiowe sukcesy w pracy pedagogicznej, a zatem łatwiej jest im  dotrzeć do trudnych dzieci i skłonić je do współpracy i zaangażowania  się na zajęciach dydaktycznych.
Ostatnim punktem programu było przestawienie przez Martę Król  oferty Biblioteki Pedagogicznej.
Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa zbiorów zbieżna z tematyką konferencji.  Dla uczestników sporządzono zestawienie bibliograficzne nt. „ Uczyć z pasją”.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy na co dzień służą przykładem i  dobrą radą  swoim pociechom.

Autor: S.D-B