Bajkoterapia w szkole

Nisko

W styczniu i lutym br. na zaproszenie nauczycieli bibliotekarzy ze Szkół Podstawowych w Harasiukach, Golcach i Przędzelu odbyły się zajęcia z bajkoterapii prowadzone przez Annę Banach  z Biblioteki Pedagogicznej Filii w Nisku. Dzieci z oddziałów przedszkolnych  i młodszych klas szkolnych wysłuchały Bajki o ciepłym i puchatym,  na podstawie której poznały wartość bycia dobrym dla innych, wykonały prace plastyczne i bawiły się w zabawy dla nich przygotowane.
Uczniowie klas  starszych doświadczyli znaczenia wypowiadanych słów poprzez zabawy i tekst opowiadania Jabłka Pana Peabodyego. Uświadomili sobie też  jaki wpływ ma plotka na życie człowieka. 
W sumie przeprowadzono 20 godzin zajeć. Dziękujemy za zaproszenie i aktywne uczestnictwo.

Autor: BP Nisko