Konferencja dyrektorów szkół powiatu niżańskiego

Nisko

20.09.2022 w Bibliotece Pedagogicznej w Nisku odbyła się w konferencja dla dyrektorów szkół powiatu niżańskiego.
Konferencję zorganizowała Biblioteka wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nisku. Na konferencji zaprezentowano  m. in. ofertę edukacyjną obu placówek. Następnie Pani Dorota Rabińska dyrektor Poradni wygłosiła wykład na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Uczestnikom dziękujemy za przybycie!

Autor: BP Nisko