„Nowe technologie w promocji czytelnictwa” – spotkanie Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy

Nisko

8 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy w Nisku w filii tarnobrzeskiej biblioteki pedagogicznej.
Celem szkolenia było zapoznanie się z nowymi technologiami w promocji czytelnictwa.
Zaprezentowane zostały interaktywne gry i ćwiczenia na każdą lekcję – Lerning Apps.
Szczegółowo przedstawiono nowe e-usługi oferowane przez Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne. Nauczyciele bibliotekarze z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ten przykład dobrej praktyki w edukacji szczególnie zainteresował uczestników.
Spotkaniu towarzyszyła wystawka książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Autor: BP Tarnobrzeg