Spotkanie Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy

Nisko


27 lutego 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy powiatu niżańskiego.
Poświęcone było w dużej mierze ewidencjonowaniu materiałów bibliotecznych, przeprowadzaniu ich selekcji, o czym w przystępny sposób opowiadała Alina Sudoł z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Następnie nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkolnych wymienili się doświadczeniami odnośnie do zasad obowiązujących przy przeprowadzaniu skontrum. Konsultowali również inne obszary funkcjonowania szkolnej biblioteki, jak: rodzaje prowadzonych ksiąg ewidencyjnych, przepisy prawne dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki i inne materiały edukacyjne.
W drugiej części spotkania Justyna Niedbała, pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu Filii w Nisku, zaprezentowała e-usługi, a także możliwości oferowane przez wirtualne czytelnie – Ibuk Libra i Academica – w związku z Międzynarodowym Tygodniem E-Książki (1-7 marca 2020 r.).

Autor: BP Tarnobrzeg