Zajęcia edukacyjne w bibliotece…

Nisko

21 marca 2019 r. niżańska filia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu przeprowadziła dla uczniów klasy 7 „B” Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku zajęcia warsztatowe przygotowujące do pracy na platformie edukacyjnej LearningApps,wspierającej proces uczenia się. Uczestnicy, wykorzystując swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności nabyte  na zajęciach pod kierunkiem Agnieszki Grzybowskiej stworzyli własne ćwiczenia i gry dydaktyczne przydatne w dalszej edukacji szkolnej.
Następnie odbyła się projekcja filmu edukacyjnego, podczas której młodzież zapoznała się z głównymi zagrożeniami związanymi z nowymi technologiami. Bernadeta Burdzy szczególną uwagę zwróciła na ryzyko uzależnienia się od Internetu, objawy i skutki siecioholizmu.
Okazją do przeprowadzenia zajęć był, obchodzony po raz drugi, Dzień Nowych Technologii w Edukacji, inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej mająca na celu popularyzację technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym.
Tego samego dnia Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu Filia w Nisku zorganizowała również konferencję dla nauczycieli polonistów nt. egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Prowadzący, dr Stanisław Kusiak, pracownik PCEN-u, zaprezentował założenia nowej podstawy programowej, omówił takie zagadnienia, jak: opowiadanie twórcze, streszczenie, retoryka  i in.
Przedsięwzięciom towarzyszyły wystawki książek i filmów.

Autor: Filia w Nisku