Tolerancja i bezpieczeństwo w naszym życiu… (lipiec, 2019)

Nowości wydawnicze

„Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to aby stały w portach…” /Grace Hoopper/

Bezpieczne relacje. Jak odróżnić ludzi dających bezpieczeństwo od niebezpiecznych / Henry Cloud, John Townsend. – Warszawa : „Vocatio”, 2018, sygn. 111326
Dlaczego tak często wybieram ludzi, którzy mnie zawodzą?
Dlaczego przyciągam nieodpowiedzialne osoby?
Dlaczego w mojej pracy trafiam na ludzi pozbawionych skrupułów?
Dlaczego tak trudno jest mi znaleźć przyjaciół?
Co takiego jest we mnie, że przyciągam złych ludzi?
 
Jeśli ktoś zadawał sobie takie lub podobne pytania, to ta książka ta jest właśnie dla niego. Pomoże ona zdobyć lub pogłębić swą wiedzę na temat zdolności rozpoznawania charakteru człowieka, która sprowadza się do właściwej oceny tego, kto jest dla mnie dobry, a kto nie.
Dzięki wiedzy zawartej w książce nauczymy się odróżniać ludzi bezpiecznych od niebezpiecznych, a także rozróżniać przyjaciół prawdziwych i pozornych. Ta potrzebna i bardzo przydatna umiejętność zwiększy pewność siebie, zapewni wewnętrzny spokój i przyciągnie satysfakcjonujące, bezpieczne relacje. Warto po tę książkę sięgnąć.
 
Otoczeni przez psychopatów. Jak rozróżnić tych, którzy tobą manipulują / Thomas Erikson. – Warszawa: „Wielka Litera”, 2018, sygn. 111190
Kiedy słyszymy słowo psychopata, na myśl przychodzą zwyrodnialcy, kryminaliści oraz seryjni mordercy. Jednak nie tylko wśród nich znajdziemy psychopatów. Oni są wokół nas. Psychopatów możemy spotkać wśród polityków, policjantów, czy lekarzy, w pracy, w szkole, a nawet w domu. Psychopata to nie zawsze człowiek, który morduje, albo okalecza. Osoba o takich skłonnościach (to nie jest choroba), charakteryzuje się brakiem empatii i emocji wobec drugiego człowieka, tendencją do krzywdzenia innych, a także manipulowania osobami w najbliższym otoczeniu oraz do osiągania własnych korzyści kosztem drugiego człowieka. Jak rozpoznać psychopatę? Jest to bardzo trudne, ponieważ osoby te sprawiają wrażenie towarzyskich, uśmiechniętych, brylujących w środowisku, pewnych siebie oraz… niezwykle miłych i pomocnych. Jak zatem uniknąć manipulacji ze strony psychopaty? Wyjaśnia to behawiorysta Thomas Erikson w swojej książce “Otoczeni przez psychopatów.
 
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń / Roman Stawicki. – Warszawa: „Difin”, 2019, sygn. 111785
Książka porusza problematykę od mitów do rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa Polaków zależnego od uchodźców. Owe mity stanowią najczęściej potoczną wiedzę o uchodźcach, a niekiedy wręcz pewnego rodzaju stereotypy. Często także brak jakiejkolwiek wiedzy, połączony z wyrażanymi opiniami, z dużą dozą pewności „opiniujących”. Przeprowadzone badania i ich efekty przybliżają rzeczywisty stan w zakresie postrzegania przez respondentów zagrożeń bezpieczeństwa, wynikających z obecności uchodźców w naszym kraju. Jak dotychczas problematykę uchodźstwa podejmowano w polskich badaniach z perspektywy takich dyscyplin naukowych, jak: antropologia, socjologia, prawo, politologia, historia, stosunki międzynarodowe, ekonomia. W przygotowywanej monografii uwzględniono badania oparte na podejściu interdyscyplinarnym, jednakże są one również efektem przyjęcia do analiz perspektywy nauk o bezpieczeństwie.

Autor: BP Tarnobrzeg