"Booktalking..." w Stalowej Woli

Stalowa Wola

30 maja 2022 r. odbył się finał powiatowego konkursu "Booktalking, czyli pięć minut o książce", zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu Filię w Stalowej Woli we współpracy z biblioteką szkolną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Stalowej Woli. Patronatu medialnego udzielił Tygodnik Sztafeta i Telewizja Kablowa Stella. Nagrody ufundowali: Tygodnik Sztafeta, Gmina Stalowa Wola, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu. 
 
Jury w składzie: Danuta Rzeszutek, Małgorzata Chojnacka-Szempruch, Magdalena Bartoszek wyłoniło następujących laureatów:

I kategoria (klasy I-IV)
I miejsce – Zuzanna Goc, PSP nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
II miejsce – Hanna Martowicz, PSP w Chwałowicach
III miejsce – Milena Zakościelna, ZSO w Zaklikowie ex aequo Kinga Szypuła, Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli
wyróżnienia – Emilia Klecha, PSP nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, Natalia Wrońska, PSP w Woli Rzeczyckiej, Lena Nakielny, PSP nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli.
 
II kategoria (klasy V-VIII)
I miejsce – Miłosz Wosk, PSP nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli
II miejsce – Wiktoria Wermińska, PSP nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli
III miejsce – Bartłomiej Molga, PSP w Chwałowicach ex aequo Hanna Nowak, PSP nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli
wyróżnienia – Kaja Kaźmierczak, PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. M. Kopernika w Stalowej Woli, Maciej Kuziora, PSP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, Hanna Kępa, PSP nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli.
 
W konkursie wzięło udział 43 uczniów z 13 szkół miasta Stalowej Woli i powiatu stalowowolskiego. Były to: PSP nr 5 im. Energetyków, PSP nr 12 im. Jana Pawła II, PSP nr 3 im. Bohaterów Westerplatte, PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. M. Kopernika, Katolicka Szkoła Podstawowa, PSP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Jana Pawła II, PSP nr 11 im. Szarych Szeregów, PSP nr 1 im. W. Górskiego w Stalowej Woli oraz PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach, PSP w Zdziechowicach, PSP im. Orła Białego w Krzakach, ZSO w Zaklikowie, PSP im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej.
 
Wyrazy uznania dla uczniów i serdeczne podziękowania dla nauczycieli i rodziców składają organizatorzy.

Autor: BP Stalowa Wola