23 kwietnia – ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

Tarnobrzeg

„Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał” - Zig Ziglar

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – doroczne święto organizowane przez UNESCO. Obchodzone w ponad 100 krajach na całym świecie w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony prawa własności intelektualnej.

W ramach obchodów tego ŚWIĘTA  polecamy wybór literatury „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” połączony z wystawą zbiorów.

Autor: BP Tarnobrzeg