27 lutego - Międzynarodowy Dzień Organizacji Pozarządowych (NGO)

Tarnobrzeg

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje” św. Jan Paweł II


27 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To właśnie w tym dniu cały świat dziękuje organizacjom pozarządowym za wielką pracę, często wolontariacką, jaką wykonują na rzecz społeczeństwa. To także doskonała okazja do zapoznania się z działalnością NGO-sów.
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych (społecznicy) zasługują na szacunek za to, że swoimi działaniami spełniają społeczną misję wkładając w to wysiłek, ogromną energię i zapał. Działając z uporem pokonują na swojej drodze wiele przeszkód.
 
Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym. Organizacje te działają na rzecz wybranego interesu, ale nie w celu osiągnięcia zysku.

Święto zostało ustanowione 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 r. w Helsinkach.

Literatura na temat NGO-sów w naszych zbiorach.

Autor: BP Tarnobrzeg