Bezpieczne wakacje...

Tarnobrzeg

Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku.

Bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa MEN apeluje szczególnie o przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych podczas przejazdów i pobytu na wypoczynku.

Polecamy   

Autor: MEN