"Cyfrowy i mobilny nauczyciel - to ja" - projekt ORE

Tarnobrzeg

Biblioteki Pedagogiczne w Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu przystępują do realizacji projektu ORE "Cyfrowy i mobilny nauczyciel - to ja" w ramach wniosku grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.
Dlatego też, chcielibyśmy poznać potrzeby kadry pedagogicznej związane z realizacją kształcenia na odległość. Uzyskane informacje pomogą nam w najlepszym wsparciu Państwa działań.
 
Prosimy o wypełnienie ankiety zamieszczonej pod linkiem https://forms.office.com/e/RH1ws9XC5H do 13 stycznia 2023 r. 

Ankieta jest anonimowa, dotyczy nauczycieli województwa podkarpackiego i służy wyłącznie celom diagnostycznym.

Dziękujemy!

Autor: BP Tarnobrzeg