Czasopisma prenumerowane w 2018 r.

Tarnobrzeg

 

1. Aura 35. Mówią Wieki
2.  Biblioteka w Szkole 36. Nauczyciel i Szkoła (PCEN)
3.  Bibliotekarz 37. Nauczyciel i Szkoła
4.  Biblioterapeuta 38. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
5. Biologia w Szkole 39. Pedagogika Społeczna
6. Biuletyn IPN 40. Polityka Społeczna
7.  Bliżej Przedszkola 41. Polonistyka
8.  Charaktery 42. Poradnik Bibliotekarza
9. Chata* 43. Praca Socjalna
10.  Chemia w Szkole 44. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze
11. Cogito 45. Przyroda Polska
12. Delta 46. Rachunkowość Budżetowa
13  Dyrektor Szkoły 47. Remedium
14. Dzikovia 48. Rzeczpospolita
15.  Dzikoviana 49. Serwis Informacyjny Narkomania
16. Echo Dnia 50. Sygnał
17.  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 51. Szkoła Specjalna
18. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje 52. Sztafeta
19.  Edukacja Wczesnoszkolna 53. Świat Problemów
20.  Fizyka w Szkole 54. Świetlica w Szkole
21.  Forum Logopedy 55. Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne*
22.  Gazeta Wyborcza 56. Terapia-Uzależnienia- Współuzależn.
23.  Geografia w Szkole 57. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja*
24.  Głos Nauczycielski 58. Tygodnik Nadwiślański
25.  Guliwer 59. Tygodnik Powszechny*
26.  Język Polski w Gimnazjum 60. Wiadomości Historyczne
27.  Język Polski w Szkole Podstawowej 61. Wszystko dla Szkoły
28.  Język Polski w Szkole Ponadpodstaw. 62 Wychowanie w Przedszkolu
29.  Komputer Świat 63. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
30.  Kwartalnik Edukacyjny 64. Wychowanie Muzyczne

31. 

Kwartalnik Pedagogiczny 65. Wychowawca
32.  Magazyn Pielęgniarki i Położnej 66. Zeszyty Sandomierskie
33.  Matematyka 67. Życie Szkoły
34. Medycyna Praktyczna*    


Kolor niebieski z * - czasopismo wychodzi nieregularnie
Kolor czerwony z * - nowy tytuł w prenumeracie

Autor: ImieT81 NazwiskoT81