Dzień Edukacji Narodowej

Tarnobrzeg

„Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą”  - Eliza Orzeszkowa

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli i pracowników oświaty. Data zbiega się z rocznicą powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.  

Autor: BP Tarnobrzeg