„Edukacja regionalna podstawą kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych” - konferencja