Ferie zimowe w roku szkolnym 2019/2020

Tarnobrzeg

Ferie zimowe w roku szkolnym 2019/2020
  • 13 stycznia - 26 stycznia 2020 r.  województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
  • 20 stycznia - 2 lutego 2020 r.  województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
  • 27 stycznia - 9 lutego 2020 r. województwa:  kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
  • 10 lutego -23 lutego 2020 r.  województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zob. też Kalendarz roku szk. 2019/20

Autor: BP Tarnobrzeg