Inspirujące spotkanie z Mistrzem

Tarnobrzeg

W ramach projektu „Lasowiacy inspirują” odbyło się Spotkanie z Mistrzem” czyli warsztaty z panią Zofią Dąbrowską - Wykorzystanie kultury tradycyjnej w procesie nauczania, na przykładzie regionu lasowiackiego.
Pani Zofia Dąbrowska to niezwykle ciekawa osoba, kobieta z pasją idaca przez życie z przytupem. Prowadzi  zresztą blog pod takim właśnie tytułem.
 Najważniejszym celem spotkania było  pokazanie nauczycielom w jaki sposób mogą wykorzystać dziedzictwo kultury regionalnej w procesie nauczania i  zainspirowanie do działań twórczych.
W części pierwszej warsztatów poznaliśmy historię regionu lasowiackiego, położenie geograficzne, dowiedzieliśmy się jak wyglądało życie codzienne Lasowiaków a także poznaliśmy najważniejszych twórców lasowiackich Marię Kozłową, Jana Puka, Marię Ordonową, Marię Piechotę.
Pani Zofia dała nam dużo cennych wskazówek, w jaki sposób regionalizm można wykorzystać w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

W drugiej części warsztatów uczyliśmy się śpiewać lasowiackie przyśpiewki, malowaliśmy lasowiackie serca i robiliśmy wycinanki z papieru.
Warsztaty upłynęły w niezwykle ciepłej i miłej atmosferze atmosferze a jest to głównie zasługa Pani Zofii Dąbrowskiej – osoby zakochanej w tym co robi, pięknie śpiewającej i opowiadającej.

"A gdy on do nij przyjechoł
i do jij progów wstepowoł
łona za stołem siedziała
wionek mirtowy splatała". 
                             Przyśpiewka przed ślubem (ze wsi Cygany)

Autor: BP Tarnobrzeg