IX Tydzień Historyczny im. Kazimierza Wiszniowskiego

Tarnobrzeg

Zapraszamy na dziewiątą edycję Tygodnia Historycznego im. Kazimierza Wiszniowskiego w Bibliotece Pedagogicznej.
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

zaprasza na IX Tydzień Historyczny im. Kazimierza Wiszniowskiego

15.11 -19.11.2021 r.


 
Program

Autor: BP Tarnobrzeg