KALENDARZ FERII ZIMOWYCH 2019 r.

Tarnobrzeg

Ferie zimowe dla poszczególnych województw:

14 stycznia – 27 stycznia 2019 r.  województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

21 stycznia – 3 lutego 2019 r. 
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
 województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

11 lutego – 24 lutego 2019 r.
  województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Autor: BP Tarnobrzeg