KOMUNIKAT Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Tarnobrzeg

W sprawie: Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek doskonalenia nauczycieli.

W związku z wejściem w życie  z  dniem  1 września 2018 roku zmian w przepisach  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela,  Podkarpacki Kurator Oświaty,  jako organ nadzoru pedagogicznego  nad szkołami i placówkami oświatowymi na terenie województwa podkarpackiego,  w porozumieniu z organami prowadzącymi te szkoły/placówki zobowiązany jest ustalić Regulaminy  określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek doskonalenia nauczycieli.

Autor: BP Tarnobrzeg