Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Tarnobrzeg

Pierwszy Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 10 września 2018 r. w Warszawie (PGE Narodowy, Biznes Klub).
Ideą przedsięwzięcia jest podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Tematem spotkania będą nie tylko kompetencje istotne w przestrzeni zawodowej, ale ważne także w życiu prywatnym oraz w aktywności społecznej i obywatelskiej.
Patronat honorowy na wydarzeniem objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Szczegółowe  informacje oraz rejestracja znajduje się na stronie internetowej Kongresu

Autor: BP Tarnobrzeg