Konkurs interdyscyplinarny "W moim lasowiackim sercu"

Tarnobrzeg

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Libri w Tarnobrzegu
oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

ogłaszają

Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny
„W moim lasowiackim sercu”.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne oraz uczniowie wszystkich typów szkół
z terenu powiatu tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzega.

Prace konkursowe mogą być wykonane w formie:

·   pracy plastycznej
·   literackiej
·   multimedialnej

Konkurs trwa od kwietnia do 30 czerwca 2023 r.

 Konkurs jest realizowany ze środków Powiatu Tarnobrzeskiego w ramach zadania publicznego.

Autor: BP Tarnobrzeg