Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Tarnobrzeg

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

"Żołnierzami Wyklętymi”
nazywano żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy dzielnie walczyli z okupacją niemiecką, a następnie z reżimem stalinowskim idącym jak "burza ze wschodu". W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni.


Przybliżając zagadnienie polecamy zestawienie bibliograficzne "Żołnierze Wykleci"

Autor: BP Tarnobrzeg