„Nauczanie wspierające. Metody i narzędzia wykorzystania literatury w realizacji kierunków polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/2023”- seminarium

Tarnobrzeg

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Przyjazna Edukacja” zaprasza dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli wszystkich poziomów nauczania na seminarium którego tematyka dotyczy wychowania do wartości i wzmacniania współczesnej roli rodziny:

„Nauczanie wspierające.
Metody i narzędzia wykorzystania literatury w realizacji kierunków polityki oświatowej Państwa
w roku szkolnym 2022/2023”
 
Szczegóły merytoryczne 5 –godzinnego seminarium:
 
Prowadząca: dr Wanda Matras-Mastalerz - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu
 
Opis seminarium: Celem jest zapoznanie uczestników z bogatą ofertą metod i form pracy w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023,  poprzez odpowiednio dobrane teksty literackie.

Adresaci: Nauczyciele wszystkich poziomów nauczania.
 
Termin: 16.09.2022r, godz. 12.00-16.45 (12.00-13.30; przerwa; 13.45-15.00; przerwa; 15.15-16.45)
 
Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2A.
 
Koszt od osoby:150 zł, w przypadku 2 lub więcej osób ze szkoły/placówki - 135 zł (w cenie poczęstunek:ciasteczka i kawa, herbata).
 
 
 Treści programowe:
1. Nauczanie wspierające. Wychowawcza, edukacyjna i terapeutyczna funkcja literatury.
2. Książki wspomagające wychowawczą rolę rodziny. Metody i formy pracy.
3. Wartości w literaturze. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 
4. Tworzenie bezpiecznego środowiska do rozwoju uczniów i nauczycieli. Książka formą wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym.
6. Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
7. Sprawna komunikacja interpersonalna w szkole. Słucham i słyszę. co mówi nauczyciel i uczeń.
8. Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej uczniów i nauczycieli. Literatura w sytuacjach kryzysowych.
 
Istnieje możliwość zamówienia tej tematyki szkolenia dla własnego zespołu nauczycieli z udziałem rodziców. Warunki do ustalenia.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (tel. 666 372 655 lub 600 310 192) oraz pocztą elektroniczną  (npdn_tarnobrzeg@poczta.onet.pl) do 12 .09 br.
 
Należność płatna przelewem na konto NPDN 55 3494 2000 1000 2001 1616 0001 lub gotówą w dniu zajęć.

Autor: BP Tarnobrzeg