„Nauczyciel-Innowator” – konkurs organizowany przez MEN

Tarnobrzeg

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie - „Nauczyciel-Innowator”. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie nauczycieli, którzy opracują najlepsze scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych określonych w programie „Aktywna tablica”. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele szkół podstawowych wszystkich typów.

Zob. szczegóły Regulaminu KONKURSU

Autor: PBW Tarnobrzeg