Nowy rok szkolny 2021/2022

Tarnobrzeg

1 września po długotrwałym okresie nauki zdalnej wszyscy uczniowie i słuchacze wracają do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach. Prawie 4,6 mln uczniów rozpocznie rok szkolny w szkołach i placówkach. Do placówek przedszkolnych pójdzie 1,4 mln dzieci. Nauka będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego.



zob. szczegóły  Nowego roku szkolnego 2021/2022 – Konferencja Ministra Edukacji i Nauki

Autor: informacja ze strony MEiN