Ogólnopolski konkurs literacki w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej