Patroni roku 2024

Tarnobrzeg

Patroni roku wybierani są od kilku lat po to, by upamiętnić życie, twórczość i dokonania wybitnych jednostek. To dobry czas na wspomnienie o tych postaciach. W szkołach, bibliotekach – tworzone są konkursy, projekty i przedstawienia związane z patronami, by ich dorobek nie odszedł w zapomnienie.

Rok 2024 został ogłoszony Rokiem:
  • Marka Hłaski - 90. rocznica urodzin
  • Melchiora Wańkowicza - 50. rocznica śmierci
  • Arcybiskupa Antoniego Baraniaka
  • Romualda Traugutta
  • Wincentego Witosa
  • Zygmunta Miłkowskiego - 200. rocznica urodzin
  • Rodziny Ulmów
  • Kazimierza Wierzyńskiego - 130. rocznica urodzin
  • Polskich Olimpijczyków.

Więcej o patronach na stronie sejm.gov.pl

Autor: BP Tarnobrzeg