Platforma edukacyjna MEN

Tarnobrzeg

Do wykorzystania: e-podręczniki, e-materiały do kształcenia ogólnego, e-materiały do przedmiotów zawodowych, katalog zasobów dodatkowych


zob. Kształcenie na odległość

Autor: BP Tarnobrzeg