Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”

Tarnobrzeg

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w siedzibie Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy w ramach projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

W podpisaniu uczestniczyli przedstawiciele Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, Gminy Grodzisko Dolne, Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. List jest następstwem rozpoczętych negocjacji pomiędzy stronami, które prowadzić będą do zawarcia umowy partnerskiej w celu realizacji projektu.

Więcej na stronie i FB PZPW PCEN.
 

Autor: BP Tarnobrzeg