„Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym"

Tarnobrzeg

Konferencja poświęcona szkolnictwu zawodowemu z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej i Jadwigi Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

zob. Program konferencji

Autor: PBW Tarnobrzeg