Program Edukacyjny “Ratujemy i Uczymy Ratować”

Tarnobrzeg

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad rozwiązaniami prawnymi, które będą zobowiązywały szkoły podstawowe (I etap edukacyjny) od nowego roku szkolnego 2024/2025 do realizacji zajęć z zakresu nauczania pierwszej pomocy w ramach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.


Więcej zajęcia z zakresu nauczania pierwszej pomocy

Autor: BP Tarnobrzeg