„Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”

Tarnobrzeg

Dwujęzyczność (bilingwizm) lub nawet wielojęzyczność (multilingwizm) to umiejętność swobodnego władania dwoma lub kilkoma językami. Oznacza to, że osoba dwujęzyczna (bilingwalna) rozumie dwa języki, swobodnie porozumiewa się w nich i potrafi użyć ich zgodnie z kontekstem sytuacyjnym.

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu uczestniczy w pilotażowym programie pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”, którego celem jest promocja i wdrożenie rozwiązań dwujęzycznych w przedszkolach publicznych zlokalizowanych  na terenie województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2022/2023 poprzez wprowadzenie programu wychowania dwujęzycznego polegającego na powszechnym, codziennym, równoległym do języka ojczystego nauczaniu języka angielskiego. Jest to specjalnie wykreowany  świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych, zarówno indywidualnych jak i grupowych. 

Na terenie miasta Tarnobrzega do programu przystąpiło Przedszkole nr 4, ponadto Przedszkole nr 1 w Nisku oraz Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem bibliograficznym w wyborze Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolach.

Autor: BP Tarnobrzeg