Program wspierania edukacji młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”

Tarnobrzeg

Marszałek Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży ze szkół gimnazjalnych, średnich prowadzących kształcenie ogólne i szkół zawodowych.

zob. Szczegóły PROGRAMU

Autor: PBW Tarnobrzeg