Program wspierania młodzieży uzdolnionej "Nie zagubić talentu"

Tarnobrzeg

Sejmik Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu  maja 2020 r. przyjął Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

Program, finansowany w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, skierowany jest do:
  • uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz kształcących się w szkołach położonych na terenie województwa podkarpackiego
  •  uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia artystyczne oraz kształcących się w szkołach położonych na terenie województwa podkarpackiego,
  •  szkół lub placówek, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), z terenu województwa podkarpackiego, przy których działają zespoły artystyczne posiadające szczególne osiągnięcia artystyczne lub zespoły uczniów posiadające szczególne osiągnięcia naukowe.

Szczegółowe informacje odtyczace Programu dostepne na stronie PODKARPACkIE - Edukacja: Program "Nie zagubić talentu”.

Autor: edukacja.wrotapodkarpackie.pl