Projekt edukacyjny „Historia obywateli polskich w KL Auschwitz”