Projekt RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego

Tarnobrzeg

Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych oraz przedstawicieli JST – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przedstawicieli organów prowadzących szkoły podstawowe na spotkanie informacyjne inaugurujące przygotowania Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie do realizacji projektu.

https://rap.podkarpackie.pl/spotkanie-informacyjne

Autor: BP Tarnobrzeg